Vi inspirerar och leder människor till att skapa välmående och spänstiga företag.

Vi är ovanligt engagerade människor med en unik kombination av spetskompetens och förändringskraft. Vi löser konkreta problem åt ledare genom unika åsikter om företagande och verksamhetsutveckling. Utifrån ett helhetsperspektiv utvecklar vi tillsammans med våra kunder spänstiga och välmående organisationer och företag med varaktig konkurrenskraft.


Vi kallar det Business Wellness.


Nyfiken på att samarbeta?

Vår mission

Business Wellness. Our mission.

Business Wellness® är vår filosofi och vårt sätt att se på vad som kännetecknar framgångsrika företag. Detta synsätt tillämpar vi såväl i våra uppdrag som i vår strävan att vara marknadens mest attraktiva konsultpartner.

play icon
Vår vision

Sensible Growth. Everywhere.

Vår vision är ambitiös och den är långsiktig. Vi har därför utformat en 100-årsstrategi som vägleder oss i hur vi agerar som bolag och som individer för att utvecklas mot vår vision.

Vår värdegrund

Vi har en genuin tro på människan och hennes förmågor

Centigo är ett värderingsstyrt företag. Vår gemensamma värdegrund vägleder såväl vårt sätt att driva och utveckla vår egen verksamhet som hur vi arbetar i våra kunduppdrag.

Lär känna några av oss