Våra värderingar är konstanta över tid även när företaget förändras.

Centigo är ett värderingsstyrt företag. Vår gemensamma värdegrund vägleder såväl vårt sätt att driva och utveckla vår egen verksamhet som hur vi arbetar i våra uppdrag.


Vårt fundament har funnits med från början och är en garant för vår långsiktighet. Våra värderingar gör att vi bättre kan fördela ansvar och förenkla var och ens beslutsfattande. Vi är övertygade om att vi på så sätt skapar en mer dynamisk verksamhet.

Vårt fundament

Kollektivt ledarskap

Ansvar ska distribueras och delegeras så långt det är möjligt. Ansvar tas först och främst av individen och endast i sista hand av en styrelse. Därför har vi ledare istället för chefer, där en ledare är någon som andra vill följa.

Oberoende

Centigo ska alltid klara sig självt. Detta gör att vi kan lägga all energi på våra två väsentliga intressenter – kunder och medarbetare. Centigo ska alltid vara så lönsamt att det är självfinansierat och ägas av personer med ett djupt engagemang i företaget.

Ambitionsdrivet

Vi utvecklas i takt med summan av våra medarbetares individuella ambitioner. De är den energikälla som vi vill frigöra för att driva företagets utveckling. Det är vår drivkraft som ska ta oss mot de mål vi ännu inte satt upp.

Våra värderingar

Professionalism

Med seriositet och passion vill vi lösa vår uppdragsgivares problem och eftersträva marknadsledande kompetens inom de områden där våra kunder möter sina utmaningar. Professionalism är också ett rättesnöre internt för oss på Centigo när det kommer till hur vi bemöter varandra och hur vi utvecklar oss själva och företaget.

Entreprenörsanda

Vi är målinriktade entreprenörssjälar med lust och förmåga att utveckla goda idéer till goda affärer. Vi vågar utmana. Centigo ska erbjuda både driv och kunskap att se möjligheter när världen förändras. Vi stagnerar aldrig i invanda mönster eller metoder. Precis som våra uppdragsgivare är vi i behov av att ständigt utvecklas, skapa nytt, tänka fritt och våga.

Balans

Vår filosofi Business Wellness har vuxit fram ur begreppet balans. För oss handlar det om att hitta jämvikten mellan en rad viktiga faktorer – professionalism och entreprenörsanda, människa och företag, arbete och fritid. Ett företag och en människa i balans har kraften och modet att förändras och att våga utvecklas.