Vår syn på:

Förändringar inom Retail

Retailföretag befinner sig i ett paradigmskifte där en föränderlig omvärld med nya förutsättningar ökar kraven på effektivare processer och logistik. Centigo är övertygade om att framtidens vinnare är de företag som är bäst på att ta till sig kunskap om nya kanaler, tekniker, roller och affärsmodeller men samtidigt bygga vidare på traditionella kärnkompetenser. Att kunna manövrera snabbt, men med en långsiktig strategi är ett vinnande koncept.

Lär känna oss