Vår syn på:

Resor & transport

Våra resor och transporter har en kraftig klimatpåverkan. Hur vi väljer att förflytta oss själva och våra varor är inte längre oväsentligt. Hållbarhet är en av vår tids stora utmaningar. Med modern informationsteknik kan vi både öka kapaciteten och minska behovet av att resa.


Vår ambition är att skapa fossilfria, smarta städer och att förenkla människors vardag. Genom effektiva trafiklösningar bidrar vi till branschens utveckling. Centigo hjälper kunder att dra verklig nytta av digitaliseringens möjligheter, förbättra arbetssätt till högre effektivitet och omsätta hållbarhet till affärsnytta.

Lär känna oss