Vår syn på:

Offentlig sektor

Hur ser vårt gemensamma samhällsansvar ut? Vad händer om och när andra aktörer än stat, kommun och region tar över delar av detsamma? Vad kan vi förvänta oss av våra samhällsfunktioner? Vilken roll vill vi att olika sektorer, privat och offentligt, skall ta och tillåtas ta? Dessa frågor är högaktuella idag när digitaliseringen av verksamheter går i en allt högre takt. För att möta denna frågeställning behöver offentlig sektor vara visionära och aktiva i arbetet med sin verksamhetsstrategi och informationshantering.

Om det offentliga Sverige skall kunna möta nya digitala krav och leva upp till medborgarnas förväntningar behöver vi arbeta med medborgarnas kundresa och undersöka hur den ser ut för olika samhällsgrupper.

Lär känna oss