Vi skapar Business Wellness. Varje dag.

Business Wellness är vårt sätt att se på vad som kännetecknar framgångsrika företag. Inom Centigo och Business Wellness Group har vi samlat på oss över tusen års erfarenhet av att hjälpa företag till framgång. Utifrån våra erfarenheter har vi utvecklat den modell och filosofi som vi kallar Business Wellness. Med hjälp av modellen kan vi analysera ett företags förmåga att nå långsiktig framgång.


Ett Business Wellness-företag har förutsättningarna att vara uthålligt framgångsrika i en föränderlig värld och har ett holistiskt synsätt med vilket de skapar värde för alla sina intressenter. Ett Business Wellness-företag fungerar som en motor i utvecklingen av vårt gemensamma samhälle och bidrar därför till den långsiktiga visionen Sensible Growth Everywhere.

play icon

Vad kännetecknar ett välmående och spänstigt Business Wellness-företag?

Engagerande syfte

Företaget leds autentiskt av ett tydligt 'varför'

Långsiktighet

Företaget har ett långsiktigt perspektiv på värdeskapande.

Fokuserad riktning

Företaget har en fokuserad riktning för utveckling av sitt värdeskapande

Insikter & Innovation

Företaget vågar utvecklas genom systematisk intressentdialog, omvärldsanalys, och egna insikter

Dynamisk styrning & momentum

Företaget är spänstigt, har dynamik i styrningen och momentum i förflyttningen.

Ledarskap för full effekt

Företaget möjliggör distribuerat ledarskap genom fokus på ansvar.

Helhetssyn

Företaget eftersträvar effektivt samspel mellan organisationens element och perspektiv

Balans

Företaget har förmågan att hantera både och


Vill du veta mer om Business Wellness?


Upptäck mer

Sensible Growth. Everywhere.

Vår vision är ambitiös och den är långsiktig. Vi har därför utformat en 100-årsstrategi som vägleder oss i hur vi agerar som bolag och som individer för att utvecklas mot vår vision.