Vi skapar Business Wellness. Varje dag.

Business Wellness® är vårt sätt att se på vad som kännetecknar framgångsrika företag. För att uppnå Business Wellness måste en rad element samspela: affärslogik, processer, organisation och styrning, informationsteknik samt beteenden och attityder.


Vi är övertygade om att långsiktig framgång kräver att företag tar ansvar och är i balans med sin omgivning. Business Wellness är helt enkelt ett företag i harmoni.

Vad kännetecknar ett välmående och spänstigt Business Wellness-företag?

Syfte

Företaget leds autentiskt av ett tydligt 'varför'.

Långsiktighet

Företaget har ett långsiktigt perspektiv på värdeskapande.

Fokuserad riktning

Företaget har en fokuserad riktning för utveckling av sitt värdeskapande.

Dialog

Företaget vågar utvecklas genom systematisk intressentdialog, omvärldsanalys, och egna insikter.

Dynamisk styrning

Företaget är spänstigt, har dynamik i styrningen och momentum i förflyttningen.

Ansvar

Företaget möjliggör distribuerat ledarskap genom fokus på ansvar.

Harmoni

Företaget eftersträvar harmoni mellan organisationens element och perspektiv.

Balans

Företaget bejakar och utnyttjar balanser.


Upptäck mer

Sensible Growth. Everywhere.

Vår vision är ambitiös och den är långsiktig. Vi har därför utformat en 100-årsstrategi som vägleder oss i hur vi agerar som bolag och som individer för att utvecklas mot vår vision.