Vår syn på:

Tillverkningsindustrin

Industrin genomgår ett skifte i fokus från enbart global effektivitet till effektivitet och dynamik. Med globalisering och digitalisering blir förmågan att förändras, anpassa sig och utvecklas viktigare än någonsin. Traditionella värdekedjor förändras när fokus flyttas från produkt till tjänst. Med ökat fokus på kundperspektivet och det upplevda kundvärdet förändras rollerna i värdekedjan och nya stjärnor skapas.

Lär känna oss