Vår syn på:

Hälso- och sjukvården

Sverige ligger i framkant när det gäller hälso- och sjukvård. Särskilt inom digitalisering, utnyttjande av olika tekniker och inom individens rätt till sjukvård och sitt eget data. I och med den digitala revolutionen står vi inför ett skifte i samhällets förväntningar på vård och omsorg. Förändringarna behöver vara hållbara över tid och omfatta både vad som kan åstadkommas rent medicinskt, hur man organiserar verksamheterna, hur den finansieras och hur man involverar patienter och närstående.

Vård nära individen bör vara utgångspunkten för den digitala transformationen av hälso- och sjukvården. Patientens delaktighet är en förutsättning för att klara av både framtida finansiering och för att utveckla hälso- och sjukvården.

Lär känna oss