Vår syn på:

Bank, finans & försäkring

Innovationstakten är hög inom den finansiella sektorn. Vi tror därför att de företag som är kundcentrerade kommer att bli de framgångsrika. En hög grad av automatisering, digitalisering och robotisering kommer sannolikt dessutom förenkla och förbättra processer och tjänster. Centigo är den självklara samarbetspartnern för de som vill vara proaktiva och gå snabbt fram. Idag stöttar vi både traditionella aktörer och modiga uppstickare.


Våra konsulter med stor erfarenhet inom finansiella tjänster brinner för att inspirera och skapa framtidens vinnare. Vi fokuserar dels på förändringledning inom sektorn – det vi kallar för Financial Transformation, dels har vi ett stort fokus på betalningar där vi vänder oss till både betalningsaktörer och till de aktörer som vill kunna ta betalt på ett modernt och effektivt sätt.


Vårt team jobbar dessutom enligt ett modernt arbetssätt där användargränssnitt och visualisering är självklara delar. Därför har vi ett team av specialister på detta område som vi kallar ”Studios” som fokuserar på både den finansiella sektorn såväl som andra branscher.

Lär känna oss