Vår syn på:

Energisektorn

Förändring sker på alla nivåer i energisektorn – från regeringens breda satsningar på energiområdet till ökad klimatmedvetenhet och nya förväntningar från slutkonsumenter. Vi ser att detta skapar enorma möjligheter för innovation genom ny teknologi, nya tjänster, nya aktörer och former av samarbeten samt ökad transparens. Slutkundens delaktighet är en förutsättning för branschens utveckling. Vi tillför kraft i både stora och små förändringar.

play icon
Lär känna oss