Varför välja Centigo?

På Centigo tror vi mer på nätverk än på hierarkier.

Vi tror på varje människas förmåga att fatta beslut och ta ansvar. Därför är våra team självstyrande. Varje medarbetare tillhör en affärsenhet och minst ett kundteam.


På Centigo stämmer det att ”the sky is the limit”. Allt det som händer på Centigo, från nya erbjudanden och affärsenheter till projekt och initiativ, sker för att en entreprenör förverkligar sin vision. För din del innebär det att Centigo kan erbjuda många olika utvecklingsvägar.

play icon

Vill du jobba med oss?

6 skäl att välja Centigo

Frihet & ansvar

Centigo passar dig som vill ta stort ansvar på jobbet och uppskattar en miljö fylld av möjligheter. Vår ambition är att vara det bästa växthuset för människor.

Ambitionsdrivet

Du får stöttning i – men är själv ansvarig för – din professionella utveckling. På Centigo finns inga chefer som beslutar om vad du ska göra. Du är helt enkelt fri att fokusera på – och ta ansvar för – det som engagerar dig mest.

Värderingsstyrt företag

De som arbetar på Centigo är noggrant utvalda för att de delar Centigos värderingar. För den som är ny bidrar kulturen till att det är lätt att trivas och känna sig hemma på Centigo.

Spännande uppdrag

Vi leder och genomför spännande projekt i framkant – alltifrån strategiuppdrag till operationell implementering. Vi hjälper våra kunder att bli Business Wellness företag och utvecklar deras affärslogik, kultur och organisation.

Närhet till kunden

Vi jobbar tillsammans med våra kunder, snarare än åt våra kunder. För dig innebär det personliga relationer och ett stort förtroende från kundens sida.

Nätverksledarskap

Vi har ersatt chefer med ett nätverksbaserat ledarskap. Det innebär att du får två sponsorer som ska hjälpa dig att uppnå extraordinära resultat. I gengäld är du sponsor till någon annan.


Är du nyfiken på nya utmaningar? Sök dig till ett konsultbolag som är mångfacetterat och utan begränsningar. Hör managementkonsulten Fiorella berätta varför hon har valt att jobba på Centigo.

play icon

Vad är det som utmärker Centigo som företag? Din ambition styr din inriktning och utveckling. På Centigo kan ditt nätverk och din entreprenörsanda leda dig på vägen mot framgång. Hör managementkonsulten Marcus berätta varför han valde Centigo igen.

play icon

För oss är det viktigt att en konsult som gör sin första dag har precis samma chans att påverka som en senior kollega. Hör Susanna Björn berätta om hur kollegorna på Centigo dagligen inspirerar henne!

play icon