Verksamhets- och processutveckling

Vi hjälper företag och organisationer att höja produktiviteten och kvaliteten i alla flöden oavsett om det gäller varor, tjänster eller information.

Centigo har en djup expertis inom alla aspekter av ett varuflöde, från utformning av flöden som stöder verksamhetens strategiska mål till alla de funktioner som är involverade. Det kan handla om till exempel planering, inköp, produktion och distribution samt kundtjänst och eftermarknad.

Vi tillämpar vår expertis kring verksamhets- och processutveckling även på administrativa flöden, genom bland annat Leanmetoder. Vår utgångspunkt är ett integrerat synsätt på hur process, organisation, styrning och information samspelar för att skapa maximal effektivitet. Vårt mål är att sprida förståelse för att väl utformade processer inte är ett hinder utan möjliggör innovativa, kreativa och effektiva organisationer.

För mer information, kontakta: