Technology Business Management

Vilket värde skapar din Informationsteknik?

Centigo arbetar med Technology Business Management (TBM). För er som verksamhet handlar det om att erbjuda CIO, CFO och Affärsenheter en gemensam syn på vad som driver värde. Genom att applicera TBM erbjuder man en transparent, enhetlig och detaljerad sanning som förenklar diskussionen om vad som bör prioriteras. Varför kostar IT? Vad kan man göra för att påverka kostnaden och hur ökar vi värdet på de verksamhetstjänster som IT levererar?

TBM

Vi levererar TBM med mjukvaran Apptio. Med verktyget möjliggörs automatiserad insamling av data, standardiserade begrepp och definitioner samt en sammanhängande modell och regelverk för hur kostnader från huvudbok skall kopplas till tjänster. Modellen och verktyget samlar även in information övriga källor så som exempevis CMDB, STMS, projekt och HR för att få en helt rättvisande total kostnad för tjänster.

Vi använder en standardiserad införandemodell på mellan 6-10 veckor beroende på storlek och organisation.

För mer information, kontakta:


Ludvig Millfors
+46 8 5223 7358
ludvig.millfors@centigo.se

 


Klas Söderlund
+46 8 5222 7284
klas.soderlund@centigo.se