Sustainable Transformation

Vi hjälper företag att nå hållbar tillväxt genom att maximera möjligheter och minimera risker kopplade till hållbarhet.

Hållbarhet är idag en överlevnadsfråga och en förutsättning för att attrahera kunder, medarbetare och ägare. Oavsett om ni just tagit ert första steg mot en mer hållbar framtid eller om ni redan arbetar med hållbarhet som en integrerad del av affären hjälper vi er att ta nästa steg. Nedan är ett axplock av våra tjänster.

Tjänst_Hållbara affärskoncept

HÅLLBARA AFFÄRER

Ibland är det svårt att se bortom riskerna och de ökande kraven på rapportering som det ökade fokuset på hållbarhet har lett till. Av samma anledning är vi dock övertygande om att det uppstår många nya attraktiva affärer. Det gäller bara att identifiera dem. Vi hjälper er att innovera och skapa hållbara affärskoncept utifrån hållbarhetsutmaningar och trender i er omvärld.

Tjänst_Hållbar strategi

HÅLLBAR STRATEGI

Vi hjälper er att integrera hållbarhet i er affärsstrategi så att ni kan starta eller fortsätta er hållbara transformation. Detta gör vi genom processtöd, rådgivning och inspiration.

Tjänst_Hållbar strategi

HÅLLBAR VÄRDEKEDJA

Ofta återfinns en stor del av ett företags positiva on negativa påverkan på omvärlden i värdekedjan, både upp- och nedströms. Vi hjälper er att identifiera påverkan, ta fram en handlingsplan och realisera värdekedjans fulla potential.

Tjänst_Hållbar strategi

UTBILDNING OCH INSPIRATION

Vi erbjuder utbildning inom hållbarhet, utmaningar och möjligheter, internationella riktlinjer m.m. Vi inspirerar även genom t.ex. presentationer, dialoger och omvärldsspaningar för att skapa förståelse och ge insikt om vad som är möjligt.

Tjänst_Hållbar strategi

ANPASSNING MOT NYA LAGKRAV

Den 1 januari 2017 trädde ett nytt direktiv i kraft. Lagen innebär att 1600 företag i Sverige måste redogöra för verksamhetens konsekvenser avseende hållbarhetsaspekter, icke-finansiell information och mångfald. Är ni ett av dessa 1600 företag? Vi hjälper er med anpassningen mot lagen hela vägen från gapanalys och handlingsplan till implementering.