Strategisk IT

Vi drivs av att bygga spänst och affärsmässighet inom IT.

Att affärsteknik blir allt viktigare för företagets eller organisationens framgång är det få som ifrågasätter idag. Vad som inte är lika tydligt är hur man möter behoven av både snabbare utvecklingstakt och ökad kostnadseffektivitet inom IT. Här krävs det nytänkande i hur man styr och organiserar en IT-verksamhet och hur man utvecklar och levererar värdeskapande tjänster.

Vi drivs av att bygga spänst och affärsmässighet inom IT – från motpart i defensiv kostnadsdialog till partner för innovation och affärsutveckling. Våra medarbetare kan bistå hela vägen från strategi till genomförande. I många uppdrag arbetar vi med stöd i etablerade ramverk som Technology Business Management (TBM), ITIL, PM3 och COBIT.

Vi har lång erfarenhet av att göra CIO:er framgångsrika och erbjuder ett flexibelt angreppssätt. Vilka är dina behov och drivkrafter? Vi hjälper dig med bland annat:

  • CIO:s 100-dagarsplan
  • Ökad kostnadseffektivitet
  • Ökad verksamhetsnytta
  • Från kostnadsdialog till värdedialog
  • Smidigare process för planering och budgetering
  • Ökad tjänsteorientering
  • Tydligare styrning
  • CIO-att-hyra
  • Mentor eller coach i rollen som CIO

Kontakta gärna: