Organisationsutveckling

Är er organisation optimalt anpassad för er verksamhet? Vi skapar en kostnadseffektiv organisation i harmoni med företagets behov.

Tillsammans med vårt systerföretag, Decigo AB, hjälper vi organisationer att skapa en kostnadseffektiv verksamhet. Vi utgår från affärslogiken när vi stöttar ledare och medarbetare på alla nivåer att få ut verksamhetens fulla potential. En potential som vi vet kan nås om ledare och medarbetare ges rätt personliga förutsättningar. Vi arbetar med verksamhetens styrning och ledning samtidigt som vi har fokus på organisationens kultur, dess beteenden & attityder. Vi fokuserar på i huvudsak tre områden:

  • Vi ser över strategin – är vi överens om vart vi är på väg?
  • Organisationens struktur – stöttar den vår verksamhet?
  • Organisationens kultur – vilka värderingar och attityder har vi?

Vi bygger sedan upp våra erbjudanden så att det finns en relevans baserat på dessa områden och etablerar ett arbetssätt som fungerar enligt din organisations förutsättningar.

Vill du veta mer, kontakta gärna: