Kunddriven affärsutveckling

Vi hjälper dig att utveckla ett attraktivt kundlöfte och vässar din förmåga att leverera det.

Centigo stöttar och inspirerar företag till att bli genuint kunddrivna i varje del av verksamheten. Vi arbetar med affärsutveckling så att företaget kan optimera kundens positiva upplevelse och skapa en god och långvarig relation. Centigo erbjuder stöd i att etablera en organisation och ett arbetssätt som möjliggör att man kan leva upp till kundens förväntningar i alla möten, oavsett vilken väg kunden kommer i kontakt med företaget. Med en väl utvecklad strategi för kundmötet kan vi garantera nöjdare, trognare kunder vilket i sin tur leder till långsiktig lönsamhet.

Några av våra konkreta erbjudanden är:

  • Kundfokuserad strategi- och kundlöfteutveckling
  • Customer Experience Management
  • Kundorienterad verksamhetsutveckling och IT-stöd

För mer information, kontakta:

Elisabet Palm Werner
+46 8 5222 7229
elisabet.palm-werner@centigo.se

 

Ellen Bergh
+46 8 5222 7283
ellen.bergh@centigo.se