Att vara innovativ är ett måste för att vara konkurrenskraftig – idag och imorgon.

Hur ska man som företag förhålla sig till innovation? Många har testat och testar idag olika innovativa grepp; Hackathons, Innovation jams, co-creation workshops eller liknande för att få fram nyskapande idéer. Man startar fristående innovationshubbar för att få idéerna att ta fart och innovationskulturen att blomstra.

Problemet är att ingen av dessa lösningar säkerställer att företaget som helhet blir innovativt trots att det är vad som krävs för att säkra långsiktig affärsmässig framgång.

Hur gör man då som företag för att bygga in innovationskraft och förändringsförmåga i hela verksamheten? Vi på Centigo hjälper våra kunder att bygga upp strukturer för innovation: strategier, arbetssätt och styrning. Tillsammans säkerställer detta att innovation byggs in som en kärnförmåga i företaget.

Vi bygger in innovationskraft i verksamheten!

För mer information, kontakta: