GDPR

Utifrån praktiskt erfarenhet tillför vi expertis och genomförandekraft i er anpassning till den nya dataskyddsförordningen.

Den digitala utvecklingen har påskyndat dataskyddsreformen inom EU och lett fram den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft den 25 maj 2018 och som ersätter dagens dataskyddsdirektiv PUL. GDPR omfattar alla verksamheter som hanterar EU-medborgares personuppgifter, även de som företag som inte har sitt säte i EU. Syftet med förordningen är att skydda EU-medborgares personuppgifter.

GDPR medför stora förändringar för många verksamheter. Förutom de sanktioner som tillsynsmyndigheter kan komma att utdöma (20 M€ eller 4% av koncernens globala omsättning) innebär GDPR behov av förändring och utveckling av bland annat processer, styrning, system, marknadsföring och kommunikation.

Vi är övertygade om att GDPR är en så pass omfattande förändring för många verksamheter att den måste drivas som ett tvärfunktionellt projekt.

Några av våra erbjudanden inom GDPR-området:

  • Workshop med ledningsgrupp eller projektgrupp (i Stockholm) – vad är GDPR, vad behöver man göra och hur gör man det?
  • Förstudie för att kartlägga vilka områden, funktioner, processer och system som behöver anpassas till GDPR, samt förslag på åtgärder
  • Identifiering av möjligheter i samband med den nya förordningen, t ex adressering av integritetsfrågan vid utformning av processer och system för att skapa en bättre kundupplevelse

Vill du veta mer om hur Centigo kan guida er i ert GDPR-initiativ?

Intresseanmälan om GDPR-workshop

Ellen Bergh
+46 8 5222 7283
ellen.bergh@centigo.se

 

Cecilia Landsberger
+46 8 5222 7247
cecilia.landsberger@centigo.se