Förändringsledning

Vi hjälper dig att uppnå ett långsiktigt resultat av förändringen.

Vissa ser förändringsledning enbart som ett sätt att entusiasmera verksamheten kring förändringen, andra definierar förändringsledning som en metod för att få ut de önskade effekterna av projektet. Vi anser att det är mer än så. Vår syn på förändringsledning är mer långsiktig. Förutom att få ut de önskade effekterna är målet att organisationen tar ägarskap för det nya. Därigenom skapas rätt förutsättningar för att driva fortsatt utveckling. Utveckling för att anpassa sig till den föränderliga värld vi idag lever i.

Vi på Centigo har samlat vår erfarenhet som förändringsledare i en metodik som vi kallar Effektdriven Förändringsledning. Metodiken bygger på en kombination av forskning kring förändringsledning och vår erfarenhet av att tillämpa den.

Genom Effektdriven Förändringsledning hjälper vi dig att, på ett strukturerat sätt, skapa engagemang och ägarskap för att få ut medarbetarnas och organisationens fulla potential.

Exempel på hur vi hjälper våra kunder, och hur vi kan hjälpa dig med förändringsledning:

  • Stöd vid införande av nya affärslösningar och system
  • Förverkliga nyttoeffekterna med att införa ett nytt sätt att arbeta
  • Genomföra förändringar som löper tvärs över olika funktioner i verksamheten
  • Förändringstöd vid sammanslagningar och integration av nyförvärvade verksamheter. Stöd att förverkliga de tilltänkta effekterna med integrationen.

Vi vet att nyckeln är att lägga fokus på hur och varför, till skillnad från att enbart fokusera på vad som görs.

Vår bok CHANGE – en liten bok om ett stort ämne är nu klarBoken Change - en liten bok om ett stort ämne

I vår bok ”CHANGE – en liten bok om ett stort ämne” kan du läsa mer om hur du framgångsrikt driver förändring vid en systemimplementering. Om vi väckt din nyfikenhet och du vill är intressererad av att beställa den gör du det enkelt via vårt förlag Vulcan nedan.

Beställ boken ”Change”

Centigo Change Academy – En utbildning i förändringsledning 

Centigo Change Academy är en utbildning i förändringsledning i systemrelaterade projekt. Kursen vänder sig till alla som står inför en förändringsutmaning eller vill lära sig mer om förändringsledning. Utbildningen är casebaserad med praktiska exempel från verkligheten och målet med kursen är att göra dig till en bättre förändringsledare. Om du redan nu är nyfiken på att läsa mer om Centigo Change Academy kan du klicka på knappen nedanför:

Anmälan till Centigo Change Academy

 

För mer information, kontakta:


Lars Jacobi
+46 8 5222 7285
lars.jacobi@centigo.se