Digital transformation

Vi vägleder och accelererar förändringsresan mot er digitala framtid.

Digital transformation är betydligt mer än att sälja befintligt utbud genom digitala kanaler eller använda sociala media. Det handlar om att förändra verksamhetens hela synsätt på digitala möjligheter. Centigo lyfter den digitala resan till ledningsgruppsnivå för att skapa mål och en tydlig agenda. Genom att förädla era affärsmodeller och operativa processer förbereder vi organisationen och skapar förutsättningar för nya kundvärden.

  • Målbilds- och strategiarbete. Utifrån trender och insikter skapar vi visioner och målbilder för utveckligen samt en digitaliseringsstrategi
  • Från kundinsikt till tjänst. Vi analyserar era kunders upplevelse av den digitala resan och hur vi kan utveckla den
  • Effektivt genomförande. Vi agerar förändringsledning för att skapa effektiva och agila utvecklingsprocesser
  • Effektiv digital fabrik. Hur sätter ni upp, organiserar och styr ni den digitala organisationen?

Vill du veta mer om hur Centigo kan guida er genom förändringsresan?

Kontakta gärna: