Affärslösningar

Vi hjälper er att signifikant minska risken i komplexa och viktiga förändringsprojekt där affärssystem är en viktig komponent.

Centigo är en oberoende rådgivare till företag vid större investeringar där ett lyckat införande eller förnyelse av någon form av affärslösning är en kritisk förutsättning för verksamhetens framgång. Vårt värde består i att vi som specialister hjälper er att minska både den verksamhetsmässiga och finansiella risken genom projektets hela livscykel och på detta vis ökar förutsättningarna för att önskad nytta och projektmål realiseras.

Rent praktiskt innebär vårt erbjudande ofta att vi stöttar eller driver projektroller som t.ex. programledare, förändringsledning, projektledare, upphandling, kravställning, testledning och kvalitetsstyrning. Vi ser oss som en tillfällig förstärkning och komplettering av er organisation under den kritiska period som förändringen pågår.

Inom flertalet områden har vi utvecklat mycket starka erbjudanden och byggt upp kompetens som särskiljer oss från våra konkurrenter:

  • Upphandling och val av affärslösningar och implementationspartners
  • Målbild, styrande principer och affärsarkitektur för större program
  • Kravställning, informations- och lösningsmodellering
  • Program/projektledning
  • Road map och utrullningar

För mer information, kontakta: