Fundament

Vi bygger en långsiktig verksamhet baserad på en genuin tro på människan och hennes förmågor.

Ambitionen med Centigo är att kombinera en professionell miljö med en värdegrund som attraherar de bästa och mest intressanta människorna i alla faser i karriären. Såväl medarbetare som kunder. Vi tror att långsiktighet är en nyckelfaktor för att lyckas med detta. Centigos långsiktighet ska garanteras av ett fundament som består av tre för oss heliga principer:

Kollektivt ledarskap innebär att allt ansvar ska distribueras och delegeras så långt som möjligt. Det betyder att ansvar först och främst tas av individen och endast i sista hand av styrelsen. Vi har därför ledare istället för chefer, där en ledare är någon som andra vill följa.

Oberoende betyder att Centigo alltid ska klara sig självt. Detta gör att vi kan lägga all energi på våra två väsentliga intressenter – våra kunder och medarbetare. Centigo ska alltid vara så lönsamt att det är självfinansierat och ägas av personer med djupt engagemang i företaget.

Ambitionsdrivet betyder att vi utvecklas i takt med summan av våra medarbetares individuella ambitioner, de är den energikälla som vi vill frigöra för att driva företagets utveckling. Det är vår drivkraft som ska ta oss mot de mål vi ännu inte satt upp.