Värderingar

Våra värderingar är konstanta över tid – även när företaget förändras.

Centigo är ett värderingsstyrt företag. Med detta menar vi att vår gemensamma värdegrund vägleder såväl vårt sätt att driva och utveckla vår egen verksamhet som hur vi arbetar i våra uppdrag. Genom att ha tydliga värderingar kan vi bättre fördela ansvar och förenkla var och ens beslutsfattande, vilket i sin tur skapar en mer dynamisk verksamhet. Vår organisation och våra erbjudanden förändras över tiden, men våra värderingar är konstanta.

Professionalism

Vi håller vad vi lovar, med råge. Att med seriositet och passion lösa vår uppdragsgivares problem och eftersträva marknadsledande kompetens inom de områden våra kunder möter sina utmaningar. Professionalism är också ett rättesnöre internt för oss på Centigo när det kommer till hur vi bemöter varandra och hur vi utvecklar oss själva och företaget.

Entreprenörsanda

Vi är målinriktade entreprenörssjälar med lusten och förmågan att utveckla goda idéer till goda affärer. Vi vågar utmana. Centigo ska erbjuda både driv och kunskap att se möjligheter när världen förändras, vi stagnerar aldrig i invanda mönster eller metoder. Precis som våra uppdragsgivare är vi i behov av att ständigt utvecklas, skapa nytt, tänka fritt och våga.

Balans

Vår filosofi Business Wellness har vuxit fram ur begreppet balans. För oss handlar det om att hitta jämvikten mellan en rad viktiga faktorer – professionalism och entreprenörsanda, människa och företag, arbete och fritid. Ett företag och en människa i balans har kraften och modet att förändras och att våga utvecklas.