Vision och strategi

Sensible Growth Everywhere. Our Vision.

Centigo finns för att inspirera och leda människor till att skapa spänstiga och välmående företag och organisationer. Detta gäller våra kunder och det gäller oss själva. Ett Business Wellness-företag är långsiktigt lönsamt, skapar arbetstillfällen, skapar välfärd, stärker samhället och har ett hållbart förhållningssätt till omvärlden. Genom att verka för det nya sättet att driva företag är vår förhoppning är att detta ska gynna världen mer än något annat vi gör.

Vår vision är ambitiös och den är långsiktig. Vi har därför utformat en 100-årsstrategi som vägleder oss i hur vi agerar som bolag och som individer för att utvecklas mot vår vision.

Den bygger på nio strategiska principer:

Långsiktighet

Vi tror på paradoxen att ju snabbare utvecklingen går desto mer fördel får den som också agerar långsiktigt. Detta präglar hur vi hjälper våra kunder, hur vi utvecklar våra medarbetare, och hur vi utformar våra bolag.

Växthus för människor

Vi ska erbjuda en mångfald av utvecklingsvägar för en mångfald av människor. Genom att attrahera de bästa medarbetarna och frigöra deras inneboende krafter, får vi nöjda kunder och utvecklas ständigt.

Tillväxt

Vår tillväxt är nödvändig för skapa utrymme för våra medarbetare att växa. Vår tillväxt är nödvändig för att göra en större skillnad i vår omvärld. Långsiktigheten kräver att tillväxten sker under lönsamhet.

Ständig förändring

Förmågan att förändras i samklang med omvärlden är fundamental för långsiktig framgång. Förnyelse ska uppmuntras av alla i alla delar av organisationen.

En värdegrund

I en ständig förändring skapar vår värdegrund en stabilitet. Den vägleder oss i hur vi agerar mot varandra och mot vår omvärld.

Ansvar

Vi är övertygade om att människor vill göra val och att människor växer med ansvar. Genom maximal distribution av personligt ansvar skapas de effektivaste företagen. Därför strävar vi efter att vända upp och ned på hierarkier. Genom vårt sätt att ta ansvar ska vi vara en förebild för andra och en positiv kraft i samhället.

Delägarskap

Vi tror att engagerat och långsiktigt ägande är överlägset ett passivt ägande. Vi ska därför alltid ägas av engagerade medarbetare.

Entreprenörskraft

Vi ska frigöra entreprenörskraften hos många människor. Genom att uppmuntra medarbetare att våga lyckas och våga misslyckas och löpande investera del av vårt överskott utvecklar vi nya affärsidéer och nya verksamheter.

Global utmanare

Vi har en vision som omöjliggör att vi begränsar oss till Sverige. Vi har alla förutsättningar för att bli global utmanare i att skapa framtidens tjänsteföretag och ledare.