Om Centigo

En modern samarbetspartner för affärskritisk och tvärfunktionell förändring.

Globaliseringen och digitaliseringen förändrar vår värld i en omfattning som leder till jämförelser med industrialiseringens genombrott. Denna utveckling skapar radikalt förändrade förutsättningar för affärer och verksamhet. Ändå är vi bara i början på denna era. Vi anser därför att framgångsrika företag i ökad takt behöver skifta fokus från enbart effektivitet till effektivitet och dynamik. Det är här Centigo kommer in – en unik samarbetspartner för affärskritisk och tvärfunktionell förändring. Vi erbjuder långsiktiga samarbeten för ett hållbart värdeskapande och är därför öppna för nya samarbetsformer och kommersiella modeller.

Vi är ovanligt engagerade människor med en unik kombination av spetskompetens och förändringskraft. Vi löser konkreta problem åt ledare genom unika åsikter om företagande och verksamhetsutveckling. Utifrån ett helhetsperspektiv utvecklar vi tillsammans med våra kunder spänstiga och välmående organisationer och företag med varaktig konkurrenskraft. Vi kallar det Business Wellness.

Centigo har idag kontor i Stockholm, Bangalore och Shanghai. Centigo ingår i Business Wellness Group tillsammans med Accigo, Sapigo, Decigo och Allies som består av totalt cirka 300 medarbetare.