Om Centigo

En modern samarbetspartner för affärskritisk och tvärfunktionell förändring.

Centigo hjälper ledande företag och organisationer genom kritiska förändringsprojekt. Business Wellness® är vårt sätt att se på vad som kännetecknar framgångsrika företag och hur man skapar dem. Detta synsätt tillämpar vi såväl i våra uppdrag som i vår strävan att vara marknadens mest attraktiva konsultpartner.

Globaliseringen och digitaliseringen förändrar vår värld i en omfattning som leder till jämförelser med industrialiseringens genombrott. Denna utveckling skapar radikalt förändrade förutsättningar för affärer och verksamhet. Ändå är vi bara i början på denna era. Vi anser därför att framgångsrika företag i ökad takt behöver skifta fokus från enbart effektivitet till effektivitet och dynamik. Det är här Centigo kommer in – en unik samarbetspartner för affärskritisk och tvärfunktionell förändring. Vi erbjuder långsiktiga samarbeten för ett hållbart värdeskapande och är därför öppna för nya samarbetsformer och kommersiella modeller.

Vi är ovanligt engagerade människor med en unik kombination av spetskompetens och förändringskraft. Vi löser konkreta problem åt ledare genom unika åsikter om företagande och verksamhetsutveckling. Utifrån ett helhetsperspektiv utvecklar vi tillsammans med våra kunder spänstiga och välmående organisationer och företag med varaktig konkurrenskraft. Vi kallar det Business Wellness.

Centigo har haft en stabil lönsamhet sedan starten 2002. Idag har Centigo 240 medarbetare vilket gör Centigo till Sveriges största svenskbaserade managementkonsultbolag.

Centigo ingår i Business Wellness Group tillsammans med Accigo AB, Decigo AB, Perpello, Sapigo AB, Meetrd AB, och 4FP AB. Business Wellness Group omsätter ca 550 MSEK och har 400 anställda. Business Wellness Group har kontor i Stockholm, Oslo, Bangalore och Shanghai.