Välkomna till nya Business Wellness Center!

Anna Falconer Nyheter

Business Wellness Center

Den 25:e april slog vi upp dörrarna för Centigo, Accigo, Decigo, 4FP, Allies, och Perpellos nya kontor – Business Wellness Center!

En av flera saker som har varit viktiga för oss vid valet av ny lokal är att förbättra och förstärka banden mellan våra bolag inom Business Wellness Group. Vi vill att alla medarbetare lättare ska kunna interagera mellan bolagen och genom att flytta in på ett och samma plan har vi minskat det fysiska avståndet till varandra. Ytterligare en viktig del är att skapa ett kontor som även är en mötesplats för våra medarbetare utöver våra kunder och partners. Vi hoppas genom lokalen främja möten, samarbeten och möjlighet att skapa Business Wellness – på riktigt!

Utformningen av Business Wellness Center har gjorts tillsammans med arkitektfirman Spectrum Arkitekter och vi har valt att återanvända så mycket som möjligt från vårt befintliga kontor. I våra val av ny inredning har vi tänkt långsiktigt och även på att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare genom att erbjuda flera olika sätt att arbeta på kontoret. Nu kan vi erbjuda höj- och sänkbara bord, soffor, tysta miljöer och projektrum på ett sätt vi inte tidigare har gjort – vi kallar det klimatzoner! Business Wellness Center är en plats som bygger på vad som förenar alla våra olika bolag i gruppen och därför har vi även valt att låta vår gemensamma 100-årsstrategi, värdegrund och ergo ligga till bas när vi har skapat budskapet i lokalen och namnsatt våra mötesrum. Nu kommer vi kunna köra workshops i ”Ständig utveckling”, projektmöten i ”Kollektivt ledarskap” och lunchen äter vi i ”Business Wellness Lounge”.

Om du inte redan kommit förbi så är det hög tid att besöka oss på en fika nu! Varmt välkomna!