Lansering av Centigo Retail Outlook 2015!

Admin Nyheter

16:e april lanserades Centigo Retail Outlook 2015 inför ett 40 tal särskilt inbjudna gäster från branschen, vilket triggade en rad spännande diskussioner.

Centigo Retail Outlook beskriver sju trender kring det viktigaste som vi ser händer i branschen globalt och lokalt. Genom Centigo Retail Outlook presenterar vi vår syn på utvecklingen kring Retail. Denna upplaga är den sjätte sedan starten 2010.

Årets trender bygger på den utveckling som drivs på av digitaliseringen och globaliseringen. I den värld där befintliga affärsmodeller och affärslogik utmanas på riktigt, där helt nya aktörer vinner kundernas förtroende och där traditionella distributionsmodeller omvärderas, måste företag inom Retail ha en strategi och en förmåga att agera på möjligheterna och hoten som utvecklingen innebär.

Årets sju trender:

  1. The definition of retail is eroding
  2. Secure the customer relation in the payment chaos
  3. Digital transformation – it’s a mindset
  4. Store is the new black
  5. Cross-border e-commerce fuels globalization
  6. Prepare for Cognitive Computing
  7. Catch the growth in the off-price segment
  8. Vi erbjuder Centigo Retail Outlook som en inspiration för ert företags lednings- och strategiarbete. Då specialanpassar vi exempel och delar av innehållet efter företagets situation.

Vill ni veta mer om Retail Outlook, vänligen kontakta:

Håkan Bengtsson
+46 704-105742
hakan.bengtsson@centigo.se