Investera i dina medarbetare för att stå emot cyberattacker

Anna Falconer Nyheter

 

Den 18 november bjöd Centigo in till en inspirationskväll om hur företag och organisationer bör förhålla sig till cyberattacker på ett modernt sätt.

 bild

Ett ämne som ges allt mer uppmärksamhet och som bolagsstyrelser allt oftare sätter högt upp på sina agendor är vikten av att hålla god informationssäkerhet. I takt med att många nya digitala tjänster växer fram, tjänster som förutsätter ett effektivt informationsutbyte mellan både leverantörer och kunder fungerar inte gamla lösningar längre. De gamla lösningarna bygger på en idé om att ett företags information och kunskap blir säkert genom att låta bygga en stor virtuell mur kring det samtidigt som allt vad som finns på utsidan ska stanna där. Problemet är dock att i ett digitalt samhälle som präglas av user-centricity, outcome-tänk och snabba feedbackcykler kommer endast företag med ett effektivt kunskapsutbyte och med sitt ekosystem att vara långsiktigt framgångsrika.

Under bara det senaste året har flera uppmärksammade dataintrång och cyberattacker gjorts mot flera organisationer och företag världen över. Oavsett teknisk karaktär, eller vem som ligger bakom har de i samtliga fall varit kostsamma. Direkt kostsamma i form av förlorade intäkter eller krav på utbetalda lösensummor, men också indirekt kostsamma genom skadade varumärken eller personliga integritetskränkningar. Samtidigt har det dock också varit tydligt att de totala kostnaderna varit avsevärt lägre för företagen med en bestämd strategi och incidentberedskap för att möta dessa oväntade situationer.

Med bakgrund av detta bjöd Centigo in till en inspirationskväll under både namnet och parollen ”Expect the Unexpected”. Såväl representanter från sjukvården som försvarsmakten, som telekom- och fastighetsbranschen deltog och dessutom hade Centigo nöjet att ha experterna Fredrik Hult och Gilad Yoshi som gäster och talare på ämnet. Fredrik Hult från Cyber Resilience i London är strategisk rådgivare åt bolagsstyrelser och personer i ledande befattningar inom Londons finanssektor. Han har också flera förtroendeuppdrag inom Tech & Innovation och är en eftertraktad inspiratör och föreläsare. Gilad Yoshi har erfarenhet från militärt cyberförsvar och tillhör till dagligdags det Tel Aviv-baserade Cyber Gym, ett företag som erbjuder operationell träning åt organisationer och samhällskritiska myndigheter i hur cyberattacker kan upptäckas i tid och avvärjas på de mest effektiva sätten.

Precis som kvällen syftade till, inspirera och väcka uppmärksamhet, så var även detta det sammantagna budskapet från experterna; vända omedvetenhet till medvetenhet, okunskap till kunskap samt göra en oförberedd organisation till en förberedd sådan. Uppfattningen om att informations-säkerhet är en teknisk fråga och för enkom en IT-avdelning att lösa är felaktig. Det är först när de tekniska lösningarna kompletteras med tvärfunktionella processer och utveckling av medarbetares attityder och beteenden som en verksamhet har möjlighet att bli spänstig och därigenom långsiktigt framgångsrik.

Efter att kvällens experter tackats av efter en mer djuplodande diskussion uttrycktes många positiva kommentarer av gästerna. ”Detta kommer bli allt viktigare” eller ”det här var en riktig ögonöppnare” för att nämna två.

Niklas Ohlsson, Centigo