Internet of Things: En blå ocean eller ett digitalt dilemma?

Anna Falconer Nyheter

Internet of Things förändrar branscher och bidrar till att traditionella affärsmodeller utmanas. Många företag vet vad tekniken möjliggör och utforskar dess tekniska tillämpningar. Men för att få ut det fulla värdet krävs omfattande förändringar inom ett företag och i dess ekosystem.

Torsdagen den 12 november bjöd Centigo in ett 40-tal företag för att inspirera, diskutera och utbyta kunskaper kring möjligheter med Internet of Things.

pexels-photo-medium[3]

Värdar för kvällen var Kristian Liljefors, som tillsammans med Elisabet Palm-Werner och Jonas Ekman gav Centigos bild av hur digitaliseringen förändrar företags affärslogik och verksamheter och vilka insikter Centigo samlat genom sina erfarenheter av att driva affärskritiska förändringsprojekt. Under kvällen delade även en rad intressanta gäster med sig av sina erfarenheter inom området: Christer Norström – SICS (Swedish Institute of Computer Science), Michael Thysell -Bromma Conquip, Per Bjälnes – Tyréns och Johan Falk – Intel.

Följande teman diskuterades under kvällen:

Professor Christer Norström tog upp hur företag måste genomgå förändringen att gå från en produktfokuserad verksamhet till en tjänstefokuserad sådan. I många branscher blir företag ”Uberised” vilket innebär att rationella, innovativa och digitala företag tar marknadsandelar från en traditionell verksamhet genom att vara bättre på att tillgodose kundernas behov eller skapa nya marknader.

Jonas Ekman och Elisabet Palm-Werner berättade hur industriföretag kan komma att påverkas av Internet of Things. Detta tema hade intervjuer och enkätundersökningar som grund för att ge en så aktuell och rättvis bild av hur svenska företag med global verksamhet stod i frågan.

Michael Thysell talade om hur ett tidigare traditionellt, tillverkande företag kan utvecklas med hjälp av Internet of Things och dess möjligheter. Detta tema belyste den resa Bromma Conquip påbörjat genom att gå från ett produktfokuserat- till ett tjänstefokuserat erbjudande och där företaget ser till sitt nya ekosystem för att skapa mervärde för sina kunder.

Slutligen berättade Johan Falk och Per Bjälnes hur Internet of Things kan utnyttjas i en traditionell bransch som fastighetsbranschen med ett spännande och aktuellt case. Fastighetsbranschen har inte utvecklats radikalt under de senaste 50 åren, men i och med Internet of Things finns en ökad digital kapacitet och med Building Information Modeling (BIM) öppnas möjligheter att utveckla arbetssättet i exempelvis fastighetsförvaltning. Tyréns beskrev en tillämpning att löpande monitorera energiförbrukning i en fastighet. Genom uppkoppling av hundratals sensorer så kan man online och med följa temperaturen i en 3D-visualisering av hela fastigheten.

Kvällen avslutades med en modererad diskussion ledd av Johan Aurell, där flera intressanta punkter togs upp. Några citat från kvällen:

”Med IoT kommer en enorm potential till innovation eftersom man får tillgång till information”

”Idag är digitaliseringen inte en stor del utav våra verksamhet, men vi vet att det kommer vara det i framtiden”

”Om affärslogiken ändras börjar alla de operativa elementen att svaja, därför krävs ett helhetstänk”

”Det räcker inte med att ändra på en del av verksamheten, man måste ändra på väldigt mycket för att det ska göra någon skillnad”

”Det är en extrem digital ångest just nu, ångesten innebär både hot, möjligheter, men också ångest kring vad företag faktiskt ska göra”

”Introducing IoT rises questions regarding the business model – it is not only a matter of technology”

Vill du veta mer om detta ämne; kontakta;

Kristian Liljefors
+46 8 5222 7204
kristian.liljefors@centigo.se

Elisabet Palm Werner
+46 8 5222 7229
elisabet.palm-werner@centigo.se