Få ut affärsnyttan med virtualisering och virtual design & construction.

Anna Falconer Nyheter

Ta del av Centigos marknadsanalys  – En genomlysning av hur affärsnytta kan realiseras med VDC och virtualisering inom bygg och fastighet.

Den digitala utvecklingen inom bygg- och fastighetssektorn går fort framåt med bland annat Virtual Design & Construction och BIM. Samtidigt brottas många med hur man får ut fulla värdet av sina investeringar inom det digitala området.
I analysen utforskar vi möjligheter och den potential som finns att realisera med VDC och virtualisering. Rapporten belyser även risker, hinder och utmaningar som måste övervinnas för att ta sig dit.

Likheter men även skillnader mellan vad forskning säger på området och hur de ledande företagen själva upplever denna digitala kontext tas upp och Centigos slutsatser presenteras.

För att ladda ned den kostnadsfria rapporten, klicka här!

Om du har frågor eller funderingar, kontakta gärna: Ragnar Agnell, ragnar.agnell@centigo.se.