CIO:s nya hemliga vapen

Anna Falconer Nyheter

Från kostnadsgeneral till verksamhetens investeringspartner.

Är du CIO med målbilden att bygga en modern, agil och värdeskapande IT-organisation? En IT-organisation som driver sin verksamhet kostnadseffektivt och som är en proaktiv partner till ledningen i prioriteringar och investeringar.

Verkligheten ser ofta annorlunda ut. Många vi träffar sitter fast i klassiska hinder som begränsar deras möjlighet att utveckla sina IT-organisationer. Man brottas med kostnadspress, kamp om resurser och suboptimering.

I den här nya rapporten utforskar vi en möjlig rotorsak till de hinder som många upplever i sitt arbete.

Och så introducerar vi en ny mekanism som CIO:s på Swedish Match, Cisco, Statoil och Microsoft redan börjat använda för att transformera sin IT-verksamhet.

Det är ett spännande koncept som fortfarande är relativt okänt i Sverige men som öppnar upp helt nya möjligheter för en proaktiv IT-styrning.

Ladda ner den kostnadsfria rapporten: CIO:s nya hemliga vapen – Från kostnadsgeneral till verksamhetens investeringspartner.

Insikt - IT-book cover TBMbook cover 367

Om du har frågor eller funderingar, kontakta gärna: Ludvig Millfors, ludvig.millfors@centigo.se.