Centigo i ett nytt spännande samarbete med For Full Potential (4FP)

Anna Falconer Nyheter

I den turbulenta verklighet som möter dagens företag och organisationer är ledarskap och ledningsförmåga en av de viktigaste faktorerna som avgör vilka som utvecklas och vilka som avvecklas. Dagens ledare måste klara av att hantera den grundläggande paradoxen för framgång, nämligen att samtidigt vara både effektiv och dynamisk. Kunder, medarbetare och medborgare har tillgång till så mycket information idag att de många gånger ligger före eller vet lika mycket som ledarna i ett företag eller en organisation. Det finns således väldigt lite tid för en ledning att reagera på ändrade marknadsförutsättningar eller förväntningar i samhället. Samtidigt gör konkurrensen om både kunder och talanger att den ledning som vill lyckas måste få företaget eller organisationen att ständigt fungera alltmer effektivt. Det innebär att ständigt producera mer värde med allt mindre insatser.

Vi utvecklar ständigt nya tankar och angreppssätt för effektivitet och dynamik
Centigo och 4FP har samlats kring ett gemensamt synsätt och en gemensam värdegrund samt ett brinnande intresse för både företagsutveckling och samhällsutveckling.

 ”Vi utvecklar ständigt nya tankar och angreppssätt för att stödja våra kunder i deras utveckling mot framgångsrikare företagsamhet och för ett bättre samhälle.
I samarbetet med 4FP kan vi på ett helt nytt sätt stötta våra kunders yttersta ledning”
säger Fredrik Palmgren, en av Centigos grundare.

”Våra kunder ser och märker verkligen av det paradigmskifte som den digitala utvecklingen driver fram, där helt nya marknader växer fram samtidigt som etablerade marknader på många sätt stagnerar. Vi upplever att många företagsledare blir alltmer frustrerade när de ser möjligheter utan att kunna ta tillvara på dem samtidigt som de upplever att deras organisation reagerar för trögt för att kunna hålla de marknadsandelar man har byggt upp. Orsaken till denna frustration står i många fall att finna i sättet företaget eller organisation leds på och ytterst hur ledningsgruppen fungerar. Det är här vi ser att 4FP verkligen kan hjälpa till att göra skillnad” fortsätter Fredrik Palmgren.

Varför ett samarbete
4FP har utvecklat en unik metod för ”chefs- och ledningsutveckling på riktigt”. Integrerad lednings- och verksamhetsutveckling som ger resultat.

”Vi har under en tid sökt en strategisk partner och funnit det i Centigo som har en väl fungerande tillväxtmodell” säger Janne Carlsson.

”Vi ska nu gemensamt skapa 4FP Academy – det naturliga stället för företag och organisationer att skicka sin ledare och ledningsgrupper för att nå sin fulla potential. Ett nydanande Academy (training camp) som utvecklar det nya ledarskapet”, säger Maxi Tropé och Fredrik Palmgren.

Ledarskap är en central komponent i vår filosofi Business Wellness, och för Centigo är 4FP därför en strategisk satsning för att kunna integrera kvalificerad ledarskapsträning i alla de erbjudanden och tjänster som vi levererar till våra kunder. Allt för att möta kraven på ökad effektivitet och förmåga att vara framgångsrika i en dynamisk värld.

Intresserad av metoden? Gå in på 4fp.se – och beställ fritt boken ”For full Potential – chefs- och ledningsutveckling på riktigt”

För mer information eller frågor, kontakta Fredrik Palmgren (fredrik.palmgren@centigo.se), partner Centigo, Janne Carlsson (janne@4fp.se) 4FP, eller
Maxi Tropé (maxi@4fp.se)styrelseordförande 4FP.