Centigo förstärker ytterligare sin närvaro i landstingen

Admin Nyheter

Centigo har under en lång tid genomfört uppdrag i landstingsvärlden, i Stockholm, Sörmland, Östergötland och Uppsala. Under sommaren 2015 har tecknat fyra ramavtal med Stockholms läns landsting, vilket innebär att vi avsevärt förstärker vår närvaro där.

Avtal har tecknats inom områdena; Organisation och Verksamhetsutveckling, Affärsutveckling, Processutveckling samt Riskhantering. Vi har rankats som etta på områdena Organisation och Verksamhetsutveckling samt Affärsutveckling.