Centigo om AI i praktiken

Anna Falconer Nyheter

För några veckor sedan anordnade Centigo en inspirationskväll där ämnet var Artificiell Intelligens (AI). Detta buzzword pratas det flitigt om och många tror att det kommer att slå igenom i framtiden, andra menar att det redan är här. Vi började med att lyfta frågan: Vad är egentligen AI och hur kan det användas i praktiken? Till vår hjälp hade vi …

Nu kommer digitaliseringen till Bygg- och fastighetsbranschen!

Anna Falconer Nyheter

Stockholm är Europas snabbast växande stad, med en befolkningsökning på 380 000 personer till 2025. Hur drar branschen fördel av tekniken som finns för att jobba effektivare, öka intäkterna och förbättra kundupplevelsen? Tekniken finns ofta där, frågan är hur vi kan dra nytta av den. Läs hela artikeln här!

Få ut affärsnyttan med virtualisering och virtual design & construction.

Anna Falconer Nyheter

Ta del av Centigos marknadsanalys  – En genomlysning av hur affärsnytta kan realiseras med VDC och virtualisering inom bygg och fastighet. Den digitala utvecklingen inom bygg- och fastighetssektorn går fort framåt med bland annat Virtual Design & Construction och BIM. Samtidigt brottas många med hur man får ut fulla värdet av sina investeringar inom det digitala området. I analysen utforskar …