Supply Chain & Operational Excellence

Vi hjälper våra kunder att göra mer med mindre, allt från att implementera en ny sourcingstrategi till att förbättra en plockrunda på lagret.

Supply Chain Management

Våra erbjudanden inom Supply Chain Management omfattar alla delar av förädlingskedjan från planering och produktutveckling till inköp, logistik och distribution.

Exempel på vad vi hjälper våra kunder med:

  • Supply Chain – utvärdering och potentialstudier
  • Kundorienterade Supply Chain-strategier
  • Planeringslösningar
  • Inköpsutveckling
  • Design och införande av logistiknätverk
  • Integration av logistikflöden

Operational Excellence

Lean hjälper organisationer och företag att skapa kundfokuserade processer och en kultur av ständiga förbättringar, det vi kallar Operationell Excellens. Våra konsulter har bred erfarenhet och erbjuder stöd inom både strategier för och införande av Lean inom varu- och tjänsteproduktion.

Vi erbjuder bland annat:

  • Nulägesanalys och genomförandestrategier
  • Utbildning av chefer och medarbetare i vår Lean Academy
  • Stöd och coachning i Lean-transformationen
  • Stora och små förändringsprojekt

Se våra öppna positioner. Vill du veta mer, kontakta: