Strategic IT

Informationsåldern genererar en omättlig efterfrågan på nya tjänster och applikationer. Vårt mål är att göra tillgången av verksamhetstjänster lika affärsmässig som alla andra ledande funktioner i en ledningsgrupp.

Inom vårt affärsområde samlas ett stort antal medarbetare med samma inre driv och ledande expertis – tillsammans har vi lång erfarenhet och kunskap från en mängd verksamheter och branscher. Idag är vi den mest affärsutvecklingsorienterade av svenska CIO rådgivare. Vi strävar efter att ta bort gapet mellan verksamhet och IT. Där en affärsmässig styrning av IT skapar ett utökat förtroende för nya investeringar och där en CIO måste vara en naturlig del av en ledningsgrupp för att utveckla affären.

Vi erbjuder följande tjänster inom näringsliv och offentlig sektor:

  • CIO Advisory – Skräddarsydda upplägg med erfarna konsulter med CIO-erfarenhet.
  • Technology Business Management – Stöd före, under och efter införande av ”TBM” för kommunikation av värde, kostnadstransparens och optimering av efterfrågan, utveckling och IT verksamhetens leverans. Vi arbetar bland annat med verktyget Apptio.
  • CBIO – Från ”inga” tjänster till IT tjänstekatalog till verksamhetstjänster. Vi hjälper er bygga en styrning som levererar värde på verksamhetens behov och språk.
  • IT-strategi – Prioritering, planering och genomförande av åtgärder för att leverera bästa stöd till verksamheten.
  • Digital Verksamhetsarkitektur – Målbild, handlingsplan och införande av flexibelt och effektiv arkitektur utifrån verksamhetens behov.
  • Styrmodell och organisation – Utformning av organisation och processer för ökad effektivitet och en affärsmässig och transparent koppling till värde
  • ”Sourcing” och leverantörsstyrning – Stöd för strategiformulering, upphandling och införande av verksamhetstjänster och applikationer i samverkan med leverantörer.

Se våra öppna positioner. Vill du veta mer? Kontakta gärna: