Retail

Vi tar framgångsrikt en nyckelroll i våra kunders förändringsprojekt genom en kombination av lång erfarenhet och specialistkompetens inom branschens unika processer.

Vi på Centigo besitter en så omfattande erfarenhet av dagligvaru – mode – och fackhandel att vi beslutat att samla vår spetskompetens i ett eget kompetensområde. Vår kompetens gör oss till en eftertraktad partner för företag med konsumentnära, snabbrörliga affärer som vill lyckas med kritiska förändringar av verksamheten. Vi utgår alltid från kundens affärslogik när vi hjälper och rådgör vid förbättringar av inre effektivitet eller yttre attraktivitet. Följande är exempel på utmaningar som vi har hjälpt våra kunder med de senaste året: affärsutveckling inom digitalisering, strategier och optimering av pris- och sortimentsprocesser, effektivare varupåfyllning, butiksdrift, stärkt kedjedrift, e-handel och kunderbjudanden.

Roller vi tar i våra projekt hos retailföretag:

  • Rådgivare inom strategiska/affärsutvecklande frågor
  • Rådgivare och genomförandekraft inom verksamhetsutveckling
  • Experter inom processutveckling och processimplementering
  • Stöd vid val, upphandling och införande av nya IT-lösningar
  • Projekt- och programledarroller

Se våra öppna positioner. För mer information, kontakta: