Digital Transformation

Digital transformation handlar om att våga ifrågasätta traditionella affärsmodeller, intäktsströmmar, processer, organisation och arbetssätt. Det handlar om att ta fram en vision och målbild samt att ta sig genom förändringsresan och till ett resultat.

En digital transformation är inget projekt eller program. För oss handlar det om att förändra synsättet på digitala möjligheter, från teknikdrivet till affärsdrivet. Centigo lyfter frågan till ledningsgruppsnivå för att skapa mål, mandat och en tydlig agenda. Genom att förädla affärsmodeller och operativa processer förbereder vi organisationen och skapar förutsättningar för förändring. Det arbetet spänner över samtliga delar av en organisation, allt från affärsmodeller och hur man är organiserad till tekniker och plattformar samt inte minst människorna.Idag ses den digitala affären som självklar, samtidigt som komplexiteten kring den växer. För att hjälpa våra kunder att skapa framgångsrika digitala affärer och verksamheter arbetar vi med dimensionerna: kund, affärslogik och genomförande.

Kunddimensionen handlar förenklat om kunders beteenden och behov, samt vilka trender vi ser på marknaden och i världen i stort. I affärsdimensionen kopplar vi de övergripande affärsstrategierna till digitala mål och beskriver den ekonomiska potentialen. Under genomförande/operation implementerar vi de förändringar vi identifierat så att vi kan optimera befintlig affär. Det kan handla om såväl affärsmässiga som organisatoriska förbättringar.

En digital transformation betyder ingenting förrän man ser resultatet. Vi är experter på tvärfunktionella digitala projekt med stort IT-innehåll. Men affärskritiska IT-projekt handlar inte om teknik – det handlar om ledarskap, både hos oss och i våra kunders organisationer. Dessutom behövs en djup förståelse för affärsmässiga krav på lösningar och processer. Inom Centigo har vi samlat några av marknadens mest professionella medarbetare som brinner för att stödja och leda alla faser i digitala förändringsprojekt. Inom våra uppdrag erbjuder vi en mängd olika roller som passar allt från erfarna medarbetare som ansvarar för hela leveransen till nyutexaminerade konsulter som tar ansvar för en mindre del i ett projekt.

Inom Digital Transformation jobbar vi i hela resan, från strategi till resultat!

Axplock av nuvarande och tidigare engagemang:

• Framtagande av målbilder/strategier för digitala kanaler i samverkan med övriga kanaler
• Inspiration och identifiering av nya digitala möjligheter utifrån trender i omvärlden
• Ledning och styrning av projekt inom digital handel
• Analys och ledning av förstudier
• Upphandling av implementeringspartner och plattformar
• Effektiva digitala organisationer

Se våra öppna positioner. För mer information, kontakta: