Vi skapar värde genom människor. Fokus för våra erbjudanden är Effektdriven Förändringsledning och Kunddriven Affärsutveckling.

Vad gör vi inom Effektdriven Förändringsledning?

Vi på Centigo har samlat vår erfarenhet som förändringsledare i en metodik som vi kallar Effektdriven Förändringsledning. Metodiken bygger på en kombination av forskning kring förändringsledning och vår erfarenhet av att tillämpa den. Vi hjälper dig att, på ett strukturerat sätt, skapa engagemang och ägarskap för att få ut medarbetarnas och organisationens fulla potential.

Effektdriven Förändringsledning innebär att vi fokuserar på syftet så att förändringen leder till önskad effekt och affärsnytta. Vi får människorna i organisationen att vilja dra åt samma håll och skapar förutsättningar för att harmonisera organisationens mål med medarbetarnas kapacitet och ambitioner.

Exempel på hur vi hjälper våra kunder, och hur vi kan hjälpa dig med förändringsledning:

 • Stöd vid införande av nya affärslösningar och system
 • Förverkliga nyttoeffekterna med att införa ett nytt sätt att arbeta
 • Genomföra förändringar som löper tvärs över olika funktioner i verksamheten
 • Förändringstöd vid sammanslagningar och integration av nyförvärvade verksamheter. Stöd att förverkliga de tilltänkta effekterna med integrationen.

 Vad gör vi inom Kunddriven Affärsutveckling?

Vi stöttar och inspirerar företag till att bli genuint kunddrivna i allt de gör och hjälper till att ta fram kundstrategi med rätt fokus på rätt kunder. Dessutom erbjuder vi stöd för att etablera en organisation och skapa ett arbetssätt som säkerställer att kundmötet lever upp till kundens förväntningar. På så vis får företag nöjda kunder och långsiktig lönsamhet.

Som plattform i vår kunddialog har vi ett ramverk för Customer Excellence. Inom ramverket jobbar vi t ex med:

 • Kundvision
 • Customer Experience
 • Kundanalys och strategi
 • Kundprogram
 • Kanal-/kundmötesstrategi
 • Utveckling av kundservicefunktionen
 • Implementation av kundrelaterat IT-stöd, t ex CRM-system

Se våra öppna positioner. För mer information, kontakta: