Centigo Direction

AgainstthestreamSmallText

CD_Avdelare_Vad vi gör och varför

Centigo Direction erbjuder rådgivning till företagsledningar i affärskritiska, långsiktiga och tvärfunktionella frågor. Vi samlar kompetenser inom strategi, hållbarhet, innovation och styrning, helt enkelt för att vi ser att de olika perspektiven på ett företags svåraste frågeställningar behöver integreras.

 

CD_Bild_HållbarhetStrategiStyrningInnovation

 

Hållbarhet behöver numera vara en integrerad del i ett företags idé. För att åstadkomma det, och för uthållig konkurrenskraft krävs systematiskt nyskapande. Styrningen måste hantera en mer snabbfotad strategiprocess, med hög förändringsförmåga och -beredskap. Företagens ledning, styrelse och ägare behöver en strategi, något som leder organisationen i rätt riktning. Den riktningen hjälper vi till att peka ut.

CD_Avdelare_hur vi gör det

På Centigo Direction arbetar vi med våra kunder, inte bara åt våra kunder. Vi använder ett involverande arbetssätt som förankrar strategin i organisationen.

Allt utgår från vår filosofi kring företagande, Business Wellness, som syftar till att skapa spänstiga och välmående organisationer. Vi tror att de organisationer som kommer att vara framgångsrika i framtiden tar och ger ansvar, agerar långsiktigt samt har en helhetssyn på sitt sätt att organisera sig och göra affärer.

Det är enkelt och trevligt att arbeta med oss. Men vi kommer att utmana, både dig och din organisation, för att nå den bästa lösningen.

CD_Avdelare_Vilka vi är

CD_PorträttochText_Pontus

CD_PorträttochText_Lisa-2

CD_PorträttochText_Daniel

CD_PorträttochText_Elias

CD_PorträttochText_siavash

CD_PorträttochText_Emelie

CD_PorträttochText_marie

CD_PorträttochText_marie

CD_PorträttochText_JohanH

Avdelare_Vill-du-vara-med

Vi söker strateger och analytiker som vill hjälpa våra kunder att skapa riktning och hållbara strategier för spänst. Se våra öppna positioner, eller skriv till direction@centigo.se om du är intresserad!