Business Transformation

Vi kombinerar helhetssyn med fokus på individen när vi tillsammans med våra kunder genomför tvärfunktionella förändringsprojekt som skapar bestående värde.

Våra uppdrag innebär en spännande kombination av människor och teknik. Vi vill tillföra kunskap och verktyg för att hjälpa företag och organisationer genom strategisk och tvärfunktionell förändring som har stor påverkan på verksamhetsprocesser, IT-system och organisationsstruktur.

Vår främsta styrka är vår förmåga att se helheten och genom våra engagerade medarbetare säkerställer vi ett strukturerat genomförande med framgångsrikt resultat. Det uppnår vi genom en kombination av spetskompetens och förändringskraft. Vi gillar att utvecklas, utmanas och att jobba tätt tillsammans med våra uppdragsgivare och brinner för att hitta lösningar som verkligen fungerar i praktiken.

Vi erbjuder idag stöd kring:

  • Realisering av verksamhetsstrategier
  • Nulägesanalys, målbildsformulering och vägledning inför verksamhetsförändringar
  • Stöd vid utvärdering, val och upphandling av tjänster, leverantör och IT-stöd
  • Genomförandestrategier och implementering
  • Projekt- och förändringsledning
  • Kravställning, informations- och lösningsmodellering
  • Processutveckling med syfte att göra verksamheten effektivare och spänstigare

Se våra öppna positioner. För mer information, kontakta: