Financial services

Centigo är den självklara partnern vid affärskritiska förändringsprojekt som skapar framtidens finansiella spelare. Därför utvecklar vi den finansiella sektorns starkaste konsulter. Är du en av dem?

Vi hjälper finansiella företag att bli spänstiga, så att de på bästa sätt kan möta utmaningarna i en föränderlig värld och skapa nya konkurrenskraftiga möjligheter. Vårt fokus är traditionella men även nya banker och försäkringsbolag. Dessutom jobbar vi med övriga nischspelare inom till exempel bolån, valutahandel och betalningar.

Vi har varit inblandade i allt från regleringsfrågor (kundkännedom, pengatvätt), processförbättringar och marknads- och konkurrensutmaningar. Centigos kombination av kunskap inom Financial Services med övrig  branscherfarenhet,  gör oss till kunniga, långsiktiga och effektiva partners. En partner som verkligen få saker att hända.

För att kunna hjälpa våra kunder att åstadkomma framgångsrik förändring, behöver vi konsulter som kan skapa värde för våra kunder inom områden som:

  • Digitalisering & kundcentrering – stötta våra kunder i att bli framgångsrika genom att fokusera verksamheten mot kunderna och skapa automatiska och effektiva processer, både bakom kulisserna internt och i gränssnittet mot kunder
  • Strategi, rådgivning & analys – driva strategiska frågeställningar och bidra med analys, beslutsstöd och framdrift
  • Projektledning & IT-management – leda och implementera projekt inom både IT och affär inom bland annat leverantörssstyrning och regelverk (KYC, AML etc).

Se våra öppna positioner. För mer information, kontakta: