Affärsinsikt: Uppförsbacke är ett bra läge att göra en utbrytning från klungan!

Anna Falconer Insikter

Håller Sverige på att tappa i innovationstakt mot övriga världen? Lider vi fortfarande av någon slags post-dotcom stress? Det är oroväckande för Sverige att så många företag håller så lågt tempo med nya affärsupplägg i det digitala affärslandskapet. Samtidigt skapar det ett gyllene tillfälle för den som vill, att göra en utbrytning från övriga klungan. Men hur startar man rycket?

Vi satt minst 1500 personer i hörsalen på Waterfront på IBM Smarter Business. Ett av många i raden av sprängfyllda event om hur ny digital teknik förändrar affärslandskapet. Jag har själv både föreläst, deltagit och fått inbjudan till en mängd av dessa event under de senaste åren. Termerna som sprakade var de vi börjar lära oss nu. Mobilitet, big data, cloud, sociala medier osv. Som vanligt är alla i lokalen helt överens om att världen håller på att förändras i snabb takt. Därvid råder inget tvivel. Om man tittar tillbaka endast 3-4 år så inser man hur mycket vi alla har förändrat våra beteenden i grunden.

I den efterföljande paneldebatten, kring svenska företagsledares syn på hur teknikutvecklingen skapar nya affärslandskap och affärslogik, återkommer man dock tyvärr om och om igen till fraser som ”jag märker ingen sence of urgency” och”ingen gör verkligen något”. Likaså är 90% av alla nya stjärnföretag som lyfts fram i olika diskussioner tyvärr stämplade ”made in USA”. Detta oroar mig.

Är det verkligen något stort som har hänt? Förändrar det verkligen affärslandskapet för ett ”vanligt” företag? Nej, er värld kommer förmodligen inte att gå under (under förutsättning att ni tillverkar något som ni med säkerhet vet inte går att reproducera digitalt eller kommer ersättas av en annan produkt som är digital). Era kunder kommer fortfarande att behöva spisar, grävmaskiner och stål. Grundläggande förmågor är fortfarande lika viktiga som alltid. En effektiv produktion, global distribution, närvaro på tillväxtmarknader, tillgång till råvaror, innovativa ingenjörer och kärnprodukter, duktiga ledare och medarbetare. Att vara kostnadsmedveten, prioritera och fokusera. Problemet är bara att allt detta gör era konkurrenter också. Mer eller mindre bra.

Ett område där det dock verkligen finns en gyllene möjlighet att differentiera sig mot sina konkurrenter är genom den föränderliga teknikutveckling som målas upp på olika dylika event. Här finns möjligheter som dina konkurrenter ännu inte identifierat, här finns möjligheter att finna nya marknader och intäktskällor. För den som agerar. Men också många hot från nya konkurrenter som du ännu inte vet om. Om man skall agera så bör det vara här. Vill man fortsätta vara ledande så räcker det inte att bara vara bra på de grundläggande förmågorna. Denna artikel riktar sig till de som verkligen vill vara ledande. Både idag och imorgon.

Är du kvar? Ok, då ser vi situationen från ett positivt perspektiv istället. Här finns alltså en riktig chans för den som är villig att agera. Som vi sett ovan är inte konkurrensen så speciellt hård i området. De flesta av era konkurrenter lurpassar mest på varandra. Gör något endast om de ser att någon annan gör något. Skyller på att de måste bygga om alla bakomliggande system. Skyller på IT. Få ordning på torpet först. Konsolidera. Nästa år.

Så hur får man då till ett ryck i uppförsbacke?

Det grundläggande problemet är brist på öronmärkta riskvilliga pengar och bristen på förståelse från närmaste chef att det är just ni som behöver göra något. De är inte så att människor av idag inte tror på eller tycker att det är viktigt. Men vi är alla fångar i våra specifika roller och ansvar i företaget. Vi är fångade i begränsningen av kollektivets traditionellt starka riktning och vi är medvetna att det kommer innebära mycket jobbiga diskussioner att gå på tvärs med denna kraft. Det är alltid lätt att sitta på sidlinjen och ha åsikter tänker du. Ja, så är det ju. Denna artikel är tänkt som inspiration att komma igång. Inte påstå att någon som inte gör något är dålig. För att komma igång krävs både pengar och resurser, men framförallt vilja, energi och mod från dig som ledare. Att orka börja dra i denna fråga som kanske ligger lite utanför ditt ansvarsområde. Att våga dra igång ett initiativ och stå för det. Även om resultaten uteblir kortsiktigt.

Kunde Nokia börja göra telefoner så kan t.ex. SKF börja göra framtidens virtuella simulationsprodukter eller producera reservdelar med 3D-skrivare direkt hos kunden? Eller så kanske någon ny digital tjänst i framtiden skapar en värld och ett beteende där i sin tur behovet för de produkter där kullager ofta ingår inte längre efterfrågas i samma omfattning. Det vore ju bra att veta nu om det går.

Mitt upprop riktar sig inte till start-ups utan till etablerade företag. Som redan kan en marknad. Som har resurser och kompetens. Dessa borde ju ha den bästa förmågan att realisera en ny idé. Tyvärr blir det ofta precis det motsatta då det verkligen sker ett större skifte i förutsättningar. Här kommer ett förslag på hur ni kan angripa frågan på ett strukturerat sätt. Ta extern hjälp om ni känner att ni behöver inspiration eller hjälp att förstå sammanhang och trender. Hjärnforskarna säger att vi högst kan ha sju valmöjligheter för att inte bli helt blockerade i vårt val. Vi är tydligen inte byggda för detta informationsflöde.

1. Gör en 360 analys för att identifiera dina valmöjligheter och ta fram en prioriterad handlingsplan. Sätt tydlig avgränsning för vad du gör analysen på (bolag, division, produktområde). Handlingsplanen bör revideras efter sex månader. Perspektiven är:
a. Möjligheter, hot och konkurrenter
b. Förutsättningar och nuläge
c. Affärsvärde och genomförbarhet
d. Teknik och trender

2. Gör business case som du faktiskt tror på. Du vet vad jag menar. Är det återbetalning inom ett år så bör du ju faktiskt gå till banken och låna pengar om du inte har.

När du planerar eller prioriterar olika alternativ, ha då i åtanke:

1. Våga börja i andra änden. Med tjänster. Inte det där jättestora projektet för att lägga grunden för allt som komma skall. Det är inte grundforskning vi pratar om, den bör drivas såklart, men inom en annan kontext. Då kommer både världen och förmodligen din ledning att ha förändrats innan något är klart

2. Försök tänka möjlighetsorienterat istället för problemorienterat. Kortare planer. Visa resultat.

3. Tänk ”lean start-up”. Testa koncept och tjänster på begränsade grupper. Utveckla inte allt innan ni ser vad som fungerar. Samla feedback för att styra vidare utveckling

4. Driv parallella spår

Om författaren: Johan Aurell, johan.aurell@centigo.se, är Partner på Centigo och aktiv inom enheterna för Digitala Affärer och Affärsintegration. Med ett speciellt fokus på verksamhetsutveckling inom industri och verkstadsföretag.