Kravhantering som fungerar när allt snurrar snabbare

Anna Falconer Insikter

Under åren av snabb digital tillväxt har något hänt med kravhanteringen i allt fler företag.

För i en tid när det mer eller mindre förutsätts att organisationer är anpassningsbara och klarar att förändra sig när nya omständigheter visar sig på marknaden har sekventiell kravhantering, a la vattenfallsmetodik, helt enkelt blivit utdaterad. Istället har det agila tankesättet blivit alltmer utbrett och nästan allmänt vedertaget som arbetssätt. Frågan är bara hur man sköter kravhanteringen då?

Det vill säga hur gör man för att å ena sidan ha en tillräckligt god bild av sina krav för att inte utveckla en produkt som missar målet, men som å andra sidan inte är så stor och rigid så att vi ställer krav som inte är relevanta i en föränderlig produkt?

Frågan kan tyckas både stor och komplex. Å andra sidan är det något som vi här på Centigo jobbar med varje dag, och om vi får säga det själva börjar vi bli ganska duktiga på att hitta svaret!

Det vi gör är att erbjuda en strukturerad metod för att ta fram krav grundade i verksamhetens mål och som dessutom är anpassade efter användarens behov och tekniska förutsättningar i agila projekt. Metoden fokuserar på tre nyckelprinciper:

  • Växla mellan perspektivet helhet och individ – vilken är den övergripande effekten vi vill uppnå med initiativet och vem är det som ska realisera effekten? Klargör vad syftet är med produkten och identifiera vilka kunder/användare som blir påverkade.
  • Kontinuerligt arbete – utveckla och detaljera krav när det är aktuellt men var inte rädd för att förändra planen eller kraven när det finns anledning till det. Kom bara ihåg att det är viktigt att man hela tiden har syftet i åtanke och gör genomtänkta val.
  • Krav, utveckling och test är inte fristående aktiviteter som kan planeras och genomföras utan att påverkas av annat. Därför är det viktigt att hela teamet känner ägarskap för att produkten som helhet uppfyller de mål och uppnår de effekter man är ute efter. För att nå dit är det viktigt att teamet förstår var kraven kommer ifrån, varför kravet är viktigt och hur vi utvecklar funktionalitet/testar funktionalitet på bästa sätt för att uppfylla effekten vi vill ha ut av kravet.

Centigos metodik betonar vikten av flexibilitet, samarbete och ett iterativt arbetssätt. På så sätt kan företag fortsätta att ha en kravhantering som levererar vad den ska, även i en föränderlig omvärld under snabb digital tillväxt.

Om författarna: Sofie Andersson Sofie.Andersson@centigo.se och Younes Sihlén Younes.Sihlen@centigo.se arbetar som managementkonsulter på Centigo inom enheten Business Transformation.