Konsumenters köpbeteende på internet vid kampanjerbjudanden!

Anna Falconer Insikter

Retail - Köpbeteende

Retailmarknaden ändras i snabb takt och digital transformation är för många svenska retailers en verklighet eller någonting man står inför. Konsumenters köpbeteende förändras och digitala kanaler blir allt viktigare. Retailers arbetar ständigt med att vidareutveckla e-handeln med fokus på kunderbjudande, trafikanskaffning, konvertering, sortiment, pris och kampanjeffektivitet.

Vi inom enheten Retail på Centigo arbetar för att ständigt utvecklas inom retail generellt, och e-handel specifikt. Ett sätt att få bättre insikt i just svensk e-handel är att skaffa sig djupare kunskap om konsumenters beteende online. Vi genomförde därför, under mars 2016, en enkätundersökning om konsumenters köpbeteende på internet vid kampanjerbjudanden.

• Hela 88 % av svenska folket har handlat på internet under det senaste året. Mest vanligt är att svenskar handlar kläder, böcker och skor.

• Kläder är den produktgrupp där flest konsumenter använder sig av kampanjerbjudanden vid köp, och de som handlar från fler än en produktgrupp på internt har en högre sannolikhet att använda sig av kampanjerbjudande.

• Olika generationer föredrar visserligen olika typer av kampanjer men alla konsumenter, oavsett ålder, uppskattar erbjudanden där de får reducerat pris på en efterfrågad vara eller gratis leverans.

• Den yngre generationen i åldern 18-24 uppskattar främst kampanjer som konsumenter själv får registrera vid köptillfället och de letar också i större grad själva efter rabattkoder på internet än övriga generationer.

Ta gärna del av fler insikter i presentationen som du kan läsa här!

Om författaren: Anna Priem (anna.priem@centigo.se) works as a management consultant at Centigo within Retail.