Hållbarhet börjar i ledningen! Eller? – Iakttagelser från Almedalen (1 av 3)

Anna Falconer Insikter

Bild artikel 1 - Elias Bj

Efter en fullspäckad och inspirerande vecka i Almedalen är jag full av nya intryck och kunskaper som jag ska försöka sammanfatta lite kort och koncist för er i tre artiklar. Hoppas att det blir berikande!

Mitt fokus i Almedalen var en kombination av frågor som jag brinner för och sådana jag arbetar med i Centigo Direction (strategisk rådgivning i affärskritiska och hållbarhetsfrågor). Som tur är sammanfaller de ganska väl, frågor som berör hur digitaliseringen kan driva tillväxt och hållbarhet, hur vi skapar en cirkulär ekonomi som är lönsam, hur näringslivet arbetar med hållbarhet, är det bara för syns skull eller ser företagen affärsnytta och hur påverkas företagen av den nya lagen som ställer krav hållbarhetsrapportering?

Det var ingen brist på seminarier kring hållbarhet och digitalisering. Enbart de dagar jag var där, måndag till torsdag, bjöds det på 418 seminarier inom hållbarhet och 234 gällande digitalisering! Beslutsångesten var stor och som nybörjare i Almedalen försökte jag hinna med allt! Denna artikelserie bjuder på ett axplock, vi börjar från toppen, i styrelsen.

  • HÅLLBARHET BÖRJAR I LEDNINGEN! ELLER? SNARARE I STYRELSEN

Petter Stordalen sa under ett hållbarhetsseminarium ”det börjar med ledningen!”. Så är det nog med företag som har en engagerad ledning och som förstår vikten av hållbarhet. Saknas denna ledning är det dock upp till styrelsen att se till att något händer.

”Where the money goes the change goes”

På seminariet ”Så påverkar vi hållbarhet i grunden” diskuterade EQTs COO Johan Bygge, Klas Eklund Hållbarhetsekonom SEB, Anna Ryott VD på Swedfund och Nordnets VD Håkan Nyberg hur de arbetar med hållbarhet och varför de anser det vara viktigt.

Det dessa investerare tryckte på var att hållbara bolag är säkrare bolag och att de attraherar mer kapital. Belöningen är såklart en högre avkastning. Klas Eklund menar att företag måste börja förstå (många har redan förstått) att lönsamhet och hållbarhet går hand i hand.

Vad gör då dessa bolag? EQT monitorerar sina portföljbolag på olika standarder som finns för hållbarhet. Swedfund hjälper sina bolag att hitta rätt partners. De har bland annat hjälpt H&M att ta fram krav mot leverantörer och att hitta partners i Bangladesh. De utvärderar även deras portföljbolag mot ESG faktorer (Environmental, Social och Governance) och kräver handlingsplaner för att överbrygga brister.

SEB berättar om hur Gröna obligationer växer sig starkare på kapitalmarknaden. Obligationerna fungerar så att kapital lånas ut till hållbara projekt så som vindkraftsparker eller renoveringar av fastigheter.

Även rollen hållbarhetschef diskuteras och några av bolagen tror att det inte kommer dröja länge innan den titeln är död. Hållbarhet kommer att bli en integrerad del i företagen.

Investmentbolagen menar på att företag som brister i sitt hållbarhetsarbete idag utgör en stor möjlighet för dem. En möjlighet att förhållandevis snabbt kunna genomföra förbättringar och öka värdet. Företag utan skelett i garderoben är lättare att sälja.

  • VD:AR MENAR ALLVAR MED HÅLLBARHET

Det var många Vd:ar som gick in i debatten om hållbarhet under Almedalsveckan. Ett stort engagemang i frågorna gick att se även fast näringslivet i många fall ville flytta ansvaret till politikerna. Petter Stordalen var en uppfriskande fläkt i just den frågan.

Bild artikel 2

”Väntar vi på politikerna går det åt h*vete. Vi har icke tid!” – Stordalen

Under en utfrågning av Vd:arna från företagen i Hagainitiativet (nätverk för företag som arbetar med klimatfrågan) efterfrågar de skatteväxlingar, det som är dåligt ska vara dyrt och det som är bra ska vara billigt.

Preems VD Petter Holland berättar att deras mål är att fasa ut fossilt drivmedel och fasa in förnybart. Detta är ett anmärkningsvärt konstaterande med tanke på att Preem faktiskt är ett oljebolag. Petter var dock ödmjuk inför utmaningen och menade på att det skulle ta många år. Axfood tror på att vi måste gå från att äta stora mängder kött till att äta mer grödor och bönor. Även Lantmännen var inne på att ändra vårt intag av protein och trodde starkt insekter. Insekter kommer bli en naturlig del i framtidens foder och livsmedel. De har även ett initiativ som heter Klimat & Natur som har sänkt klimatpåverkan med 20% från jord till bord för vetemjöl.

Sveaskogs affärsutvecklare Lena Bruce berättar att de satsar mycket på digitaliseringen. Bland annat kan ny teknik användas för övervakning av skogen men även för att förmedla de upplevelser som skogen har att erbjuda.

På samma seminarium får Scans VD Göran Holm en känga för att de inte redovisar klimatpåverkan från deras råvara, köttet, i sin hållbarhetsrapport. Detta är såklart anmärkningsvärt då råvaran står för ca 90% av deras totala klimatpåverkan. Johan Hultberg (M) som ställde frågan menar att Scan silar mygg och sväljer kameler.

Jag avslutar med några härliga citat från Petter Stordalen som har gjort affär av hållbarhet på Nordic Choice Hotels.

”Jag tror på krav, jag tror på skattläggning och jag tror på tvång! Jag är för kvotering annars kommer det ta 100 år. Få upp farten Sverige!”

”Det börjar med ledningen!”

”Mål ska vara höga som fjäll. Synliga och motiverande. Vad gör det om vi bara når 750 nyanlända [ang. att Clarion ska ta in 800 nyanlända praktikanter] ? Skit i det.”

Artikel 2 hittar du här – Digitaliseringen – en möjliggörare för nya hållbara affärsmodeller och cirkulär ekonomi.

Om författaren: Elias Björnestål, (elias.bjornestal@centigo.se) arbetar som managementkonsult på Centigo inom enheten Centigo Direction.

Vill du veta mer om Centigo och vårt erbjudande Sustainable transformation som syftar till att hjälpa företag att maximera möjligheterna kring hållbarhet hittar du det här.