Ett digitalt dilemma

Anna Falconer Insikter

Att vända ångesten till en konkurrensfördel

Du har självklart hört dem. Framgångssagorna om företag som har lyckats använda digitaliseringen för att skapa helt nya tjänster. Airbnb, Uber, iZettle – du kan dem allihop.

Och det är ju kul för dem, men samtidigt är det lätt att ångesten växer hos en själv när ägare, kunder och medarbetare börjar ställa krav och fråga varför inte ditt företag skapar nya digitala tjänster. En app kanske, eller iBeacons? Och inte blir det roligare när man vet att den egna verksamheten nyligen har gjort investeringar i dyra, fullt fungerande IT-system som det skulle bli både dyrt och smärtsamt att byta ut.

För även om digitaliseringen förändrar företags sätt att verka och tjäna pengar är de möjligheter som finns många och svåra att överblicka. Dessutom sker allt i en sådan takt att digitaliseringen lätt ses som något ångestskapande snarare än som en möjliggörare.

Men ingen fara, det finns saker du kan göra för att slippa den här ångesten.

  1. Du måste börja längst upp i företagsledningen. När ett företag ska börja jobba med digitala tjänster landar uppgiften ofta i knät på IT-chefen: du kan väl hitta på något kul?

Svaret är nej, det kan hen inte, inte själv iallafall. För att förstå vad digitaliseringen kan användas till måste utgångspunkten vara den egna affären: Vad tjänar vi pengar på, vad har vi för kostnader? Hur ser marknaden ut? Vilka produkter och tjänster ska vi erbjuda och i vilka kanaler? Inom vilka delar kan digitaliseringen bidra? Först efter det kan man förhålla sig till vilka nya möjligheter som digitalisering innebär för just ditt företag.

För grundläggande för alla de företag jag nämnde i början är att de har insett att digitaliseringen har möjlighet att förändra hela affärsmodeller. Och för att det här ska bli en möjlighet istället för ett hot måste vi utgå från vilken affär vi har idag, vilken affär vi vill ha imorgon och hur digitaliseringen kan vara medlet för den transformationen.

Det här är helt enkelt strategiska frågor och därför räcker det inte att lägga uppgiften på IT-chefen, istället måste man börja med att förstå och definiera vad digitaliseringen betyder för den egna affären, det vill säga lyfta frågan till alla i företagsledningen. Det är då ni kan göra något som verkligen får effekt.

När ni väl har definierat att det finns områden där digitalisering kan hjälpa er så är det tyvärr bara att inse att förändringen inte kommer att ske över en natt. Inte heller är det något som kommer att lösas av att bara tillhandahålla en app eller att finnas synlig i sociala medier.  Vissa delar av verksamheten är troligen inte ens mogna för att digitaliseras än, till exempel kanske det saknas förutsättningar som mogen teknik, något som skulle göra det för kostsamt att digitalisera just nu.

Men man måste ändå starta någonstans.

  1. Börja med att försöka förstå var ni är idag och vart ni ska (mål), och ta sedan fram en strategi och plan för hur ni tar er dit. Säljer du till exempel resor kan det vara lockande att säga att vi ska börja sälja alla biljetter digitalt, nu! Risken är bara att det får stora konsekvenser både kostnads- och intäktsmässigt om du försöker göra allt på en gång. Om du däremot börjar i liten skala för att testa olika varianter är det inte alls orimligt att du har nått ditt mål inom bara några år. Du måste inte göra allt på en gång, men du måste påbörja transformationsresan som tar dig till målet.

Och det här gäller inte bara förändringar i teknik utan även när det gäller organisationen. Resan i sig kommer att kräva ett nytt förhållningssätt hos både ledning och medarbetare när det gäller hur man ser på och kommunicerar kring det ”nya”, framförallt hur ni jobbar och organiserar er eftersom förändringen för att lyckas måste vara tvärfunktionell. Det går inte att lägga ansvaret på en enskild avdelning eller chef för alla kommer att beröras.

  1. Nyfikna och ansvarstagande medarbetare. Digitalisering handlar inte bara om teknik, för att lyckas krävs också nyfikenhet och kunskap inom den egna organisationen. Anledningen är att digitalisering berör så många olika avdelningar inom företaget. Inom resor och transport, som jag jobbar med, kan det handla om nya sätt att sälja och distribuera biljetter eller nya sätt att presentera trafikinformation. IT-avdelningen kan förstå hur tekniken fungerar men har inte helhetsbilden av vilka behov och möjligheter som finns inom företagets olika delar. För att leda den här förändringen krävs därför medarbetare från flera delar av företaget som är intresserade och som förstår både den egna affären och hur digital teknik kan användas för att skapa värde.

Dessutom krävs att dessa medarbetare har förmågan att driva en förändring hela vägen. Att bara få genomföra en del av resan gör det svårt att få någon att ta ansvar samt att se om värdet i det man vill uppnå har realiserats. Ta gärna hjälp utifrån genom benchmark mot andra men var medveten om att en sak som fungerar på ett ställe kanske inte fungerar för er.

Sedan finns det säkert en kö av innovativa leverantörer som mer en gärna hjälper till. Använd dem till att förstå vad ni behöver hjälp med, inhämta kunskap, var nyfiken och intresserad. Och skapa gärna samarbets- och incitamentsmodeller med dem som är intressanta men se till att själva hela tiden sitta i förarsätet.

  1. Våga tillåta nya arbetssätt och styrmodeller. Ofta begränsas digital utveckling av rigida modeller. Det är helt enkelt inte möjligt att bedriva utvecklingsarbete i den takt man vill på grund av en viss förvaltningsmodell. Se till att ni är så snabbrörliga som möjligt inom de områden som kräver det och undanröj hinder. Digitalisering kräver ett helt nytt sätt att arbeta, en agil modell, som kort och gott handlar om att ta små steg, våga lyckas men glöm inte att framgång här även kräver att du vågar misslyckas. Testa hellre att få ut någonting och se om det fungerar, för är det något som är säkert är det att du inte bara kan sitta och vänta.

Om författaren: Hanna Hedqvist (hanna.hedqvist@centigo.se) arbetar som managementkonsult på Centigo inom enheten Business Transformation.  Hanna har flera års erfarenhet inom rese-och transportbranschen där hon har stöttat kunder med affärs- och verksamhetsutveckling inom digitalisering och tvärfunktionell förändring.