ARTIFICIELL INTELLIGENS I PRAKTIKEN

Anna Falconer Insikter

Artificiell intelligens är ett område som sakta hamnar allt högre upp på verksamhetsledningens agenda. Det är ett hett ämne som debatteras flitigt i media, men det är få som verkligen har insikt i vad AI är och hur AI kan hjälpa den egna verksamheten. För hur kan man arbeta med det som i media målas upp som nästa stora revolution …

Hur tar man sig an GDPR?

Elias Björnestål Insikter

Den digitala utvecklingen har påskyndat dataskyddsreformen inom EU och lett fram den nya dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft i maj 2018. Centigo ger här sin syn på hur ett GDPR-initiativ bör drivas för att bäst hantera de hot och möjligheter som kommer att kanta vägen fram till maj 2018. GDPR berör många inom en verksamhet Vi arrangerade nyligen ett …

Customer Experience som den gemensamma nämnaren.

Anna Falconer Insikter

På Centigo brukar vi prata om eget ansvar som en viktig beståndsdel i att skapa ett företag där alla medarbetares fulla potential verkligen kan blomma. Genom att fördela ansvar och beslutsfattande så långt ut som möjligt frigör vi den inneboende kraften hos alla medarbetare. Men för att lyckas fullt ut behövs också en tydlig målbild och drivkraft att samlas kring. …