Centigo om AI i praktiken

Anna Falconer Nyheter

För några veckor sedan anordnade Centigo en inspirationskväll där ämnet var Artificiell Intelligens (AI). Detta buzzword pratas det flitigt om och många tror att det kommer att slå igenom i framtiden, andra menar att det redan är här. Vi började med att lyfta frågan: Vad är egentligen AI och hur kan det användas i praktiken? Till vår hjälp hade vi …

ARTIFICIELL INTELLIGENS I PRAKTIKEN

Anna Falconer Insikter

Artificiell intelligens är ett område som sakta hamnar allt högre upp på verksamhetsledningens agenda. Det är ett hett ämne som debatteras flitigt i media, men det är få som verkligen har insikt i vad AI är och hur AI kan hjälpa den egna verksamheten. För hur kan man arbeta med det som i media målas upp som nästa stora revolution …

Hur tar man sig an GDPR?

Elias Björnestål Insikter

Den digitala utvecklingen har påskyndat dataskyddsreformen inom EU och lett fram den nya dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft i maj 2018. Centigo ger här sin syn på hur ett GDPR-initiativ bör drivas för att bäst hantera de hot och möjligheter som kommer att kanta vägen fram till maj 2018. GDPR berör många inom en verksamhet Vi arrangerade nyligen ett …